β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody

β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody

To Order Contact us: [email protected]

β-catenin Rabbit pAb

A0316-100ul 100 ul
EUR 550.8

β-catenin Rabbit pAb

A0316-200ul 200 ul
EUR 823.2

β-catenin Rabbit pAb

A0316-20ul 20 ul
EUR 219.6

β-catenin Rabbit pAb

A0316-50ul 50 ul
EUR 369.6

β-catenin Rabbit pAb

A11932-100ul 100 ul
EUR 460.8

β-catenin Rabbit pAb

A11932-200ul 200 ul Ask for price

β-catenin Rabbit pAb

A11932-20ul 20 ul
EUR 219.6

β-catenin Rabbit pAb

A11932-50ul 50 ul
EUR 318

Catenin-β Polyclonal Conjugated Antibody

C40679 100ul
EUR 476.4

β-Catenin Antibody

47993-100ul 100ul
EUR 399.6

β-Catenin Antibody

47993-50ul 50ul
EUR 286.8

β-catenin Antibody

21574-100ul 100ul
EUR 302.4

β-catenin Antibody

21574-50ul 50ul
EUR 224.4

Catenin-β (Phospho-Ser552) Polyclonal Antibody

12395-100ul 100ul
EUR 302.4

Catenin-β (Phospho-Ser552) Polyclonal Antibody

12395-50ul 50ul
EUR 224.4

Polyclonal Phospho-Ser33,37 β-Catenin Antibody

APR03387G 0.1ml
EUR 633.6
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human Phospho-Ser33,37 β-Catenin . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Catenin-β Monoclonal Antibody

40487-100ul 100ul
EUR 302.4

Catenin-β Monoclonal Antibody

40487-50ul 50ul
EUR 224.4

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-100ul 100 ul
EUR 492

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-200ul 200 ul
EUR 685.2

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-20ul 20 ul
EUR 265.2

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-50ul 50 ul
EUR 344.4

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-100ul 100 ul
EUR 492

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-200ul 200 ul
EUR 685.2

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-20ul 20 ul
EUR 265.2

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-50ul 50 ul
EUR 344.4

[KO Validated] β-catenin Rabbit mAb

A19657-100ul 100 ul
EUR 492

β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody